Organic Fitness Logo

Drodzy Klubowicze, Drodzy Użytkownicy Klubów, Drodzy Zainteresowani

 

informujemy Was, że już od 6 czerwca 2020 r. wznawiamy naszą działalność i przywracamy możliwość korzystania z Klubów Organic.

Od tego dnia wszystkie zamrożone karnety Organic Fitness staną się ponownie aktywne i pobrana zostanie należność za miesiąc czerwiec z tytułu umowy o korzystanie z Klubów.

Zapraszamy wszystkich do powrotu do wspólnych treningów w Klubach Organic.

W trosce o Wasze bezpieczeństwo oraz z uwagi na wprowadzone przez organy państwa restrykcje i wytyczne w zakresie działalności klubów fitness, chcielibyśmy poinformować Was, w jaki sposób w najbliższym czasie będą funkcjonowały Kluby Organic:

  1. na terenie Klubu obowiązywać będzie nakaz noszenia osłon nosa oraz ust, nakaz ten nie będzie obowiązywał Was w przypadku wykonywania ćwiczeń fizycznych, osłony będą mogły być pozostawione przez Was w szatni;
  2. w obszarze wejścia do Klubu, przy wyjściu z toalet oraz w każdej sali do ćwiczeń udostępnione będą dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – w momencie wejścia oraz opuszczenia Klubu powinniście obowiązkowo zdezynfekować ręce;
  3. po zakończeniu ćwiczenia na danym urządzeniu, powinniście obowiązkowo je zdezynfekować, zgodnie z przedstawioną instrukcją dezynfekcji, przy użyciu środka do dezynfekcji, znajdującego się w widocznym miejscu;
  4. liczba osób, które mogą przebywać jednocześnie na terenie Klubu, będzie ograniczona do jednej osoby na każde 7 m2 Klubu, w przypadku osiągnięcia limitu osób w Klubie prosimy Was o cierpliwość – wejście do Klubu będzie możliwe po zmniejszeniu się liczby Klubowiczów i Użytkowników Klubu poniżej określonego limitu;
  5. dostęp do nadmuchowych suszarek do rąk będzie tymczasowo wyłączony;
  6. możliwość korzystania z saun będzie ograniczona do 50% maksymalnej zajętości, z sauny będzie można skorzystać wyłącznie na boso i bez okrycia wierzchniego (poza ręcznikiem);
  7. postarajmy się zachować bezpieczny dystans i utrzymywać odległość pomiędzy sobą przynajmniej 2 m;
  8. wprowadzone zostały specjalne procedury na wypadek wystąpienia u kogoś z Was bądź pracowników Klubu niepokojących objawów choroby;
  9. jeżeli znajdujecie się w grupie podwyższonego ryzyka, apelujemy o rozważenie możliwości skorzystania z Klubu w godzinach, w których odwiedza go mniej osób lub odłożenie wizyty do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
LIMIT OSÓB KLUB FITNESS
KONTAKT
DĘBIEC 150 18
884 940 035
EVERGREEN 178 20
 884 940 001
RONDO 93 14
 786 168 086
SWARZĘDZ 114 18
 884 920 130
ZGORZELEC 83 15
 75 671 72 53

 

W przypadku wystąpienia u Was w ciągu ostatnich 14 dni przed planowaną wizytą w Klubie jakichkolwiek objawów charakterystycznych dla chorób zakaźnych, w tym w szczególności objawów koronawirusa, takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, ból mięśni, ból gardła, ból głowy, trudności w oddychaniu, duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, zalecamy Wam powstrzymanie się od wysiłku fizycznego i pozostanie w domu.

Jeżeli przed wejściem do Klubu zaobserwujecie u siebie powyższe objawy, będziemy zmuszeni do odmówienia Wam zgody na wejście do Klubu. Tak samo zmuszeni będziemy postąpić w przypadku objęcia Was kwarantanną lub izolacją, a także w sytuacji, gdy w ciągu ostatnich 14 dni przed wizytą w Klubie mieliście kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Jeżeli podczas wizyty w Klubie zaobserwujecie u siebie lub u innej osoby jakiekolwiek objawy chorobowe, prosimy Was o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Klubu.

W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny w Klubie, pracownik bądź przedstawiciel Klubu będzie uprawniony do zwrócenia Wam uwagi, a w ostateczności również do poproszenia Was o opuszczenie Klubu. Przestrzegajmy opisanych reguł i dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo. Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o uszanowanie wytycznych i respektowanie powyższych zasad.