Organic Fitness Logo
Wytyczne sanitarne

Trenuj bezpiecznie

W trosce o Wasze bezpieczeństwo oraz z uwagi na wprowadzone przez organy państwa wytyczne, chcielibyśmy poinformować Was o zasadach, jakie będą funkcjonowały w najbliższym czasie w klubach Organic.

Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami Organic.

trener na macie z palcem w górze ilustracja

1. Maseczka

Na terenie klubu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz ten nie obowiązuje podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych.

2. Dezynfekcja dłoni

W momencie wejścia oraz opuszczenia klubu należy zdezynfekować dłonie. Nasze kluby zostały wyposażone w dozowniki z odpowiednim środkiem.

3. Dezynfekcja urządzeń

Po zakończeniu ćwiczenia na danym urządzeniu należy je zdezynfekować zgodnie z przedstawioną instrukcją.

4. Limit osób

W klubie może przebywać jedna osoba na 15m2. W przypadku osiągnięcia limitu osób wejście będzie możliwe po zmniejszeniu się liczby użytkowników.

5. Dystans

Należy zachować bezpieczny dystans i utrzymywać pomiędzy sobą odległość przynajmniej 2m.

6. Nieczynne suszarki do rąk

Dostęp do nadmuchowych suszarek do rąk zostaje tymczasowo wyłączony.

Jeżeli jesteście w grupie podwyższonego ryzyka, apelujemy o rozważenie skorzystania z klubu w godzinach, w których odwiedza go mniej osób lub odłożenie wizyty do czasu ustania zagrożenia.

Limity osób
w klubach

W klubie obowiązuje ograniczenie do jednej osoby na każde 15 m2 powierzchni. W przypadku osiągnięcia limitu osób prosimy o cierpliwość – wejście będzie możliwe jak tylko zmniejszy się liczba użytkowników.

Lokalizacja Klub Fitness Sala rowerowa Kontakt
Poznań Dębiec 70 18 15 884 940 035
Poznań Evergreen 82 20 12 884 940 001
Poznań Rondo 45 14 - 786 168 086
Poznań Malta 45 18 - 884 940 305
Swarzędz Tysiąclecia 68 18 - 884 920 130
Zgorzelec DL City 39 14 - 75 671 7253
Bydgoszcz Balaton 71 22 12 884 940 301
przeczytaj uważnie

Ważne informacje

W przypadku wystąpienia u Was w ciągu ostatnich 14 dni przed planowaną wizytą w klubie jakichkolwiek objawów charakterystycznych dla chorób zakaźnych, w tym w szczególności objawów koronawirusa, takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, ból mięśni, ból gardła, ból głowy, trudności w oddychaniu, duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, zalecamy Wam powstrzymanie się od wysiłku fizycznego i pozostanie w domu.

Jeżeli przed wejściem do klubu zaobserwujecie u siebie powyższe objawy, będziemy zmuszeni do odmówienia Wam zgody na wejście do klubu. Tak samo zmuszeni będziemy postąpić w przypadku objęcia Was kwarantanną lub izolacją, a także w sytuacji, gdy w ciągu ostatnich 14 dni przed wizytą w klubie mieliście kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Jeżeli podczas wizyty w klubie zaobserwujecie u siebie lub u innej osoby jakiekolwiek objawy chorobowe, prosimy Was o zgłoszenie tego faktu pracownikowi klubu.

W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny w klubie, pracownik bądź przedstawiciel klubu będzie uprawniony do zwrócenia Wam uwagi, a w ostateczności również do poproszenia Was o opuszczenie klubu.

Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o uszanowanie wytycznych i respektowanie powyższych zasad. Przestrzegajmy opisanych reguł i dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.