Organic Fitness Logo
Wytyczne sanitarne

Trenuj bezpiecznie

W trosce o Wasze bezpieczeństwo oraz z uwagi na wprowadzone przez organy państwa wytyczne, chcielibyśmy poinformować Was o zasadach, jakie będą funkcjonowały w najbliższym czasie w klubach Organic.

trener na macie z palcem w górze ilustracja

1. Maseczka

Na terenie klubu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz ten nie obowiązuje podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych.

2. Dezynfekcja dłoni

W momencie wejścia oraz opuszczenia klubu należy zdezynfekować dłonie. Nasze kluby zostały wyposażone w dozowniki z odpowiednim środkiem.

3. Dezynfekcja urządzeń

Po zakończeniu ćwiczenia na danym urządzeniu należy je zdezynfekować zgodnie z przedstawioną instrukcją.

Jeżeli jesteście w grupie podwyższonego ryzyka, apelujemy o rozważenie skorzystania z klubu w godzinach, w których odwiedza go mniej osób lub odłożenie wizyty do czasu ustania zagrożenia.

przeczytaj uważnie

Ważne informacje

W przypadku wystąpienia u Was w ciągu ostatnich 14 dni przed planowaną wizytą w klubie jakichkolwiek objawów charakterystycznych dla chorób zakaźnych, w tym w szczególności objawów koronawirusa, takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, ból mięśni, ból gardła, ból głowy, trudności w oddychaniu, duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, zalecamy Wam powstrzymanie się od wysiłku fizycznego i pozostanie w domu.

Jeżeli przed wejściem do klubu zaobserwujecie u siebie powyższe objawy, będziemy zmuszeni do odmówienia Wam zgody na wejście do klubu. Tak samo zmuszeni będziemy postąpić w przypadku objęcia Was kwarantanną lub izolacją, a także w sytuacji, gdy w ciągu ostatnich 14 dni przed wizytą w klubie mieliście kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Jeżeli podczas wizyty w klubie zaobserwujecie u siebie lub u innej osoby jakiekolwiek objawy chorobowe, prosimy Was o zgłoszenie tego faktu pracownikowi klubu.

W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny w klubie, pracownik bądź przedstawiciel klubu będzie uprawniony do zwrócenia Wam uwagi, a w ostateczności również do poproszenia Was o opuszczenie klubu.

Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o uszanowanie wytycznych i respektowanie powyższych zasad. Przestrzegajmy opisanych reguł i dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.